Mgr. Kornélia Ďuríková

Vyštudovala andragogiku na Filozofickej fakulte v Prešove a psychológiu Paneurópskej vysokej škole v Bratislave. Absolvovala certifikované vzdelávanie v oblasti pozitívnej psychológie a vzdelávania. V roku 2019 získala Certifikát zo športovej psychológie so zameraním na rozvoj mládeže. Je členkou Medzinárodnej asociácie pozitívnej psychológie (IPPA). Špecializuje sa na témy mentálneho zdravia, wellbeingu, psychickej odolnosti, silných stránok charakteru u detí a mládeže a na budovanie zdravého prostredia školy. Spolupracuje s odborníkmi z domova a zo zahraničia. Pracuje ako školský psychológ. Publikuje na portáli https://eduworld.sk.

Jej práca je jej vášeň. Je večný optimista a verí, že školy, deti a mládež sú zdrojom nádeje a budúcnosti." Učme deti a mládež ako byť najlepšou verziou seba. Ako žit kvalitný a plnohodnotný život. Ako rozvíjať svoj potenciál a byť prínosom pre seba, ako aj pre spoločnosť."

Mgr. Kornélia Ďuríková