Mgr. Kornélia Ďuríková

Vyštudovala andragogiku a psychológiu. Absolvovala certifikované vzdelávanie v oblasti pozitívnej psychológie a vzdelávania:
  • Positive psychology  (University of North Carolina at Chapel Hill)
  • Positive psychology: Resilience skills (University of Pennsylvania)
  • Teaching character and creating positive classrooms (Relay Graduate School of Education, USA)
  • What is character? Virtue ethics in education  (The Jubilee Centre for Character and Virtues, Birmingham, VB)
Je členkou Medzinárodnej asociácie pozitívnej psychológie (IPPA). Špecializuje sa na témy mentálneho zdravia, wellbeingu, psychickej odolnosti, silných stránok charakteru u detí a mládeže a na budovanie zdravého prostredia školy. Spolupracuje s odborníkmi z domova a zo zahraničia. V roku 2019 získala Certifikát zo športovej psychológie so zameraním na rozvoj mládeže. Pracuje ako školský psychológ. Publikuje na portáli www.eduworld.sk .

Jej práca je jej vášeň. Je večný optimista a verí, že školy, deti a mládež sú zdrojom nádeje a budúcnosti.
" Učme deti a mládež ako byť najlepšou verziou seba. Ako žit kvalitný a plnohodnotný život. Ako rozvíjať svoj potenciál a byť prínosom pre seba, ako aj pre spoločnosť."

Mgr. Kornélia Ďuríková