Mgr. Kornélia Ďuríková

Vyštudovala andragogiku a psychológiu. Absolvovala certifikované vzdelávanie v oblasti pozitívnej psychológie, vzdelávania a wellbeingu:
  • Positive psychology  (University of North Carolina at Chapel Hill)
  • Positive psychology: Resilience skills (University of Pennsylvania)
  • Teaching character and creating positive classrooms (Relay Graduate School of Education, USA)
  • What is character? Virtue ethics in education  (The Jubilee Centre for Character and Virtues, Birmingham, VB)
  • Duševní zdravověda pro učitele (Nevypusť duši, Praha, CZ)
  • Podpora detí s náročným správaním v škole (Česká odborná spoločnosť pre inkluzívne vzdelávanie - ČOSIV, CZ)
Je členkou Medzinárodnej asociácie pozitívnej psychológie (IPPA). Špecializuje sa na témy mentálneho zdravia, wellbeingu, psychickej odolnosti, silných stránok charakteru u detí a mládeže a na budovanie zdravého prostredia školy. Spolupracuje s odborníkmi z domova a zo zahraničia. V roku 2019 získala Certifikát zo športovej psychológie so zameraním na rozvoj mládeže. Pracuje ako školský psychológ. Publikuje na portáli www.eduworld.sk .

Jej práca je jej vášeň. Je večný optimista a verí, že školy, deti a mládež sú zdrojom nádeje a budúcnosti.
" Učme deti a mládež ako byť najlepšou verziou seba. Ako žit kvalitný a plnohodnotný život. Ako rozvíjať svoj potenciál a byť prínosom pre seba, ako aj pre spoločnosť."

Mgr. Kornélia Ďuríková