Školstvo

Poskytujeme vysoko odborné, no veľmi vnímavé a citlivé poradenstvo pre školy, prípadne ich zriaďovateľov s
cieľom budovať zdravé prostredie školy, mentálne zdravie a psychickú odolnosť učiteľov, žiakov.
Príklady spolupráce:
> zhodnotíme aktuálny stav kvality školy  - pohľad zvnútra (vzťahy, atmosféra, klíma, psychológia školy)
> vytvoríme program rozvoja školy 
> budeme oporou školy pri implimentácii jednotlivých krokov rozvoja školy
> zavedieme program podpory mentálneho zdravia a psychickej odolnosti učiteľov
> zavedieme program podpory mentálneho zdravia a psychickej odolnosti žiakov


" Investícia do mentálneho zdravia a psychickej odolnosti sa vráti niekoľkonásobne. Nielen v podobe zdravých a odolných ľudí ale aj v zlepšených akademických výsledkoch."

Prof. Lea Waters - Univerzita v Melbourne  


" Svet bojuje s krízou duševného zdravia. Stále viac a viac chápeme, že k tomu aby sme ju porazili potrebujeme viac ako len náplasť prvej pomoci. Potrebujeme školám pomôcť a naučiť ich ako podporovať rast a rozvoj mladých ľudí, ktorí dokážu byť odolnými a prispievajúcimi občanmi počas celého svojho života. "

Dr. Denise M. Quinlan  - Inštitút wellbeingu a reziliencie, Nový Zéland

Dr. Lucy C. Hone - Inštitút wellbeingu a reziliencie, Nový Zéland


" Mentálne zdravie učiteľov priamo ovplyvňuje mentálne zdravie žiakov."

Dr. Alexandro Adler - vedec, psychológ (pozitívna edukácia)