odolnosť - charakter -  rovnováha

Stať sa úspešným športovcom si dnes vyžaduje oveľa viac ako len talent a športovú zručnosť. Výchova mladých športovcov je náročný a dlhý proces. Je nevyhnutný odborný a profesionálny prístup, ktorý zohľadňuje viacero aspektov. Mentálna príprava, vytrvalosť, psychická odolnosť, emocionálna stabilita a dobré charakterové vlastnosti sú faktory, bez ktorých sa súčasný športovec nezaobíde. "Život športovca je krátky" a preto je nesmierne dôležité podporovať aj akademický rozmer mladých talentov.

Otvorte svoj potenciál

Kvalita a budúcnosť športovca sa tvorí už počas jeho mládežníckych rokov. 

  • Športové kluby
  • Športové akadémie
  • Športové školy

" Chceme vychovávať predovšetkým dobrých ľudí. Až potom excelentných športovcov."

Dr. Ana Merayo - hlavná psychologička La Masia a FC Barcelona